top of page

CME Ledger

"Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted"

Albert Einstein

CME Ledger is een project mede-gefinancierd door VLAIO en de Europese Unie in de vorm van een O&O (Onderzoek en Ontwikkeling)-haalbaarheidsstudie.

Startdatum: 1 augustus 2022

Einddatum: 30 april 2023

 

Het algemeen doel van dit project is de haalbaarheid toetsen om het proces van Continuing Medical Education (CME) en bijhorend het accrediteren van healthcare professionals (HCP) internationaal en volledig gedecentraliseerd aan te pakken, waarbij de verschillende nationale systemen om credit points (CP) toe te wijzen en bijhorende verschillen in wetgeving mogelijk blijven.

Binnen deze haalbaarheidsstudie ligt de focus op het onderzoeken van de haalbaarheid om het volledige accreditatie proces te digitaliseren en decentraal aan te pakken, wat hoofdzakelijk een procesmatig vraagstuk is: het is immers een proces met heel wat verschillende stakeholders & actoren. Binnen deze studie wordt de haalbaarheid getoetst van een gedecentraliseerde aanpak enerzijds en de algemene haalbaarheid van dergelijk proces voor de verschillende spelers in dit ecosysteem (HCP, accreditering, platformen, en content providers) anderzijds.

Gezien de geplande gedecentraliseerde aanpak is een noemenswaardig stuk van deze haalbaarheidsstudie nagaan of we voor het concept van de CME-ledger gebruik kunnen maken van blockchain technologie voor het opslaan van alle transacties tussen de verschillende spelers in het ecosysteem (specifiek smart contracts).

 

Hierbij is het doel niet nieuwe blockchain technologie te gaan ontwikkelen, maar wel de bruikbaarheid van bestaande technologieën te onderzoeken en testen met het oog op de inzet ervan in onze specifieke context.

De O&O-haalbaarheidsstudie werd succesvol afgesloten.

Vervolgtraject:

  • Vanaf 1 september 2023 wordt de afspraken met de stakeholders gefinaliseerd

  • Partner en investeerders samenwerkingen uitgewerkt

Meer info : vincent@dexm.be

Login voor de Stakeholders (testomgeving/refereeravonden)

agentschap-innoveren-and-ondernemen-vect_groot_1a420d1c-02ca-402d-9499-759b292fbb48.jpeg
NL Gefinancierd door de Europese Unie_PANTONE.jpg
bottom of page